Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (Sgm-2012/6)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No: SGM-2013/8

Sayı/Sıra No:

Tarih: 15.05.2013

Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28648

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/8)

MADDE 1 - 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)'in ekinde yer alan Ek-VII'nin 1 inci maddesinin (c) bendinin (i) alt bendinde yer alan formülün kısaltmalarından "Pl = Açık bırakma modunda ağırlıklı güç" şeklinde değiştirilmiş, (ii) alt bendinde yer alan formül de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


        [(Pt x Tt x 220) + Po x (525 600- (Tt x 220) - (Tt x 220))]
AEc=Et x 220 + ---------------------------------------------------------------
                    60 x 1000

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.