14 Mayıs 2013 28647 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 1036 Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4539 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumlarda Görevli Olanlara Ödenecek Ücret ve Huzur Haklarının Tespiti Hakkında Karar

- 2013/4627 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2013/4651 2012-2013 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Ayrılan Kotanın % 38 Oranında Artırılması Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ekonomi Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kalkınma Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)- Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM 2004-9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM/2013-4)- Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM 2004-9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM/2013-4)

- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/14)- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/14)

- Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/18)- Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/18)

- Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/19)- Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/19)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/5/2013 Tarihli ve 5314 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/5/2013 Tarihli ve 5314 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- SAYIŞTAY KARARI

- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2013/1, K: 5354/1)- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2013/1, K: 5354/1)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri