Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28647

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 - Gerçek veya tüzel kişilerle Kurum arasında yapılan protokollerdeki özel hükümlere göre ayrılan yatak sayısı, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca burslu uluslararası öğrenciler için ayrılan yatak sayısı boş yatak sayısından düşüldükten sonra geriye kalan boş yataklara yurt bazında aşağıdaki oranlara göre yerleştirme yapılır:

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

a) % 93'üne dağılımı Yönetim Kurulunca tespit edilecek ara sınıf ve birinci sınıf öğrencileri,

b) % 2'sine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler,

c) % 2'sine artık yıl öğrencileri,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

d) % 1'ine lisansüstü öğrencileri,

e) % 1'ine yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ek kontenjanla yerleştirilen öğrenciler,

f) % 1'ine burslu uluslararası öğrenciler dışında kalan uluslararası öğrenciler."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.