12 Mayıs 2013 28645 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2012/158 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2012/158 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1, K: 2013/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1, K: 2013/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/19, K: 2013/17 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/19, K: 2013/17 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/5, K: 2013/46 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/5, K: 2013/46 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/20, K: 2013/50 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/20, K: 2013/50 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri