Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından

Kosgeb Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28644

KOSGEB ORGANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin EK-1 sayılı Cetvelindeki İç Denetçi satırı ve Toplam satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|---------------------------------------------+----------+----------+-----------|
|İç Denetçi                  |10    |-     |10     |
|---------------------------------------------+----------+----------+-----------||---------------------------------------------+----------+----------+-----------|
|Toplam                    |549    |1093   |1642    |
|---------------------------------------------+----------+----------+-----------|

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
1/6/2011          27951

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
1- 1/12/2011        28129
2- 29/1/2013        28543