10 Mayıs 2013 28643 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 1035 Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gençlik ve Spor Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Laboratuvarları A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-09)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-5)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Laboratuvarları A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-09)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-5)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2007-02)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-6)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2007-02)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-6)

- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/16)- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/16)

- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/17)- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/17)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/79 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/80 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/81 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri