08 Mayıs 2013 28641 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2013/4595 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık Alanında İşbirliğini Geliştirme Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4595 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık Alanında İşbirliğini Geliştirme Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- EXPO 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- EXPO 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği- Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği

GENELGE

- Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile İlgili 2013/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile İlgili 2013/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri