05 Mayıs 2013 28638 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4581 Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesinde Tesis Edilecek Devecikonağı Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4582 Büyük Menderes-Cindere Projesi Kapsamındaki Yenicekent İletim Kanalının Yapımı Maksadıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4583 154 kV Osmaniye 2 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4586 Malatya İli Kent Merkezinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4589 Samsun İli, Canik İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4599 İstanbul İli, Fatih İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4602 Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4615 İzmir İli, Menemen İlçesi, Ahıhıdır, Seydinasurullah ve Kazımpaşa Mahalleleri Sınırlaır İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4619 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Almanya Federal Cumhuriyeti, Federal Suç Dairesi (BKA), Şüpheli İşlemler Bildirim Merkezi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar- 2013/4619 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Almanya Federal Cumhuriyeti, Federal Suç Dairesi (BKA), Şüpheli İşlemler Bildirim Merkezi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/9)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/10)

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri