Bakanlar Kurulundan

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 Nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Borsalar veya Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler Personeli İçin Kurulmuş Bulunan Sandıkların İştirakçileri ile Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ile Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar

Karar Numarası: 2013/4617

Karar Tarihi: 08.04.2013

Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28636

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin bir yıl uzatılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/3/2013 tarihli ve 387 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ                 A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
aşbakan Yardımcısı           Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN                 F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN


dalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


H. YAZICI                E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı


S. KILIÇ                 S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


M. GÜLER                 C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


N. AVCI                 İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı           Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


M. MÜEZZİNOĞLU              B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı