Bakanlar Kurulundan

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 Uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Tahsisi Hakkında Karar

Karar Numarası: 2013/4580

Karar Tarihi: 25.03.2013

Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28636

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu maddesiyle ihdas edilen uzman ve uzman yardımcısı kadrolarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ekli listede belirtildiği şekilde tahsis edilmesi ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; Maliye Bakanlığının 11/3/2013 tarihli ve 2524 sayılı yazısı üzerine anılan maddeye göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


B. BOZDAĞ               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı V.           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


M. GÜLER               C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


N. AVCI                İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


M. MÜEZZİNOĞLU            B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
/2013 TARİHLİ VE 2013/4580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

|--------------------+------------------------------------------------------------------------------|
|KURUMU       |GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                          |
|--------------------+------------------------------------------------------------------------------|
|TEŞKİLATI      |MERKEZ                                    |
|--------------------+---------------------------------------------+---------------+----------------|
|SINIFI       |UNVANI                    |DERECESİ    |SERBEST     |
|          |                       |        |KADRO ADEDİ   |
|--------------------+---------------------------------------------+---------------+----------------|
|GİH         |GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI           |6       |60       |
|--------------------+---------------------------------------------+---------------+----------------|
|GİH         |GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCISI      |9       |90       |
|--------------------+---------------------------------------------+---------------+----------------|
|           TOPLAM                    |        |150       |
|------------------------------------------------------------------+---------------+----------------|
|           TOPLAM TAHSİS EDİLEN KADRO SAYISI      |        |150       |
|------------------------------------------------------------------+---------------+----------------|