02 Mayıs 2013 28635 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2013/4421 Türk-Özbek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4421 Türk-Özbek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4424 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4424 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜKLER

- 2013/4547 Zonguldak Limanı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2013/4547 Zonguldak Limanı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2013/4548 Giresun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2013/4548 Giresun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2013/4549 Samsun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2013/4549 Samsun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2013/4550 Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2013/4550 Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4546 Balıkesir Merkez Havalimanı Yeni Terminal Ünitesi ve Mütemmimlerinin İnşası Amacıyla Balıkesir İli, Merkez Halalca Köyü, Şehiryolu Mevkiinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4560 Yozgat İli, Merkez İlçesi, Medrese Mahallesi Sınırları İçinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yozgat Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4564 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kV Gazipaşa-Alanya 2 Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4574 Osmaniye İlinde Tesis Edilecek Akçakoyun Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4575 Erzincan İli, Merkez İlçe, Demirkent Beldesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4576 Aydın İli, Merkez İlçe, Ilıcabaşı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik- Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik

- Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik- Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-25 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-26 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri