Bakanlar Kurulundan

Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

Karar Numarası: 2013/4550

Karar Tarihi: 08.04.2013

Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28635

Ekli "Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 28/1/2013 tarihli ve 892 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ                 A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı           Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN                 F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


H. YAZICI                E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı


S. KILIÇ                 S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER                 C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


N. AVCI                 İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı           Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


M. MÜEZZİNOĞLU              B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
TRABZON LİMAN TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 1 - 12/7/1999 tarih ve 99/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Trabzon Liman Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)