Bakanlar Kurulundan

Türk-Özbek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü

Karar Numarası: 2013/4421

Karar Tarihi: 04.03.2013

Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28635

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

13 Kasım 2012 tarihinde Taşkent'te imzalanan ekli "Türk-Özbek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/2/2013 tarihli ve 5541775 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


F.ÇELİK                A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı V.        Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN               M. MÜEZZİNOĞLU                 E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.      Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             E. BAĞIŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı V.


T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


M. GÜLER               C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


N. AVCI                M. GÜLER                    V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı V.            Orman ve Su İşleri Bakanı


M. MÜEZZİNOĞLU            B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Karar ekleri için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/020513001Ek01.pdf