01 Mayıs 2013 28634 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun- Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Cumhuriyet Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri