28 Nisan 2013 28631 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4347 Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan İlçelere Doğal Gaz Ulaştırması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

- 2013/4431 154 kV Polatlı Trafo Merkezi Yenileme Projesi Kapsamında Yer Alan Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4451 154 kV Akyazı Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4527 154 kV Yeni Çates-Zonguldak 2- Ereğli II Enerji İletim Hattı (Mevcut Hat Yerine) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4577 İstanbul İli, Esenler İlçesi, Çiftehavuzlar ve Oruçreis Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık ve Çam Balı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri