27 Nisan 2013 28630 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2013/4415 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Oylanması Hakkında Karar- 2013/4415 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Oylanması Hakkında Karar

- 2013/4419 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4419 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4455 Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4455 Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4472 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4472 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4479 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4479 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4498 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4498 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4499 Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4499 Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4501 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4501 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4502 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4502 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4505 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4505 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4506 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4506 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4507 Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4507 Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4511 17/1/2013 Tarihli ve 6400 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4511 17/1/2013 Tarihli ve 6400 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4435 Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Aydınlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4437 Sinop İçmesuyu Projesi Yapımı Maksadıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4452 Ankara İli, Keçiören İlçesi, Güzelyurt, 23 Nisan, Bademlik, Şenyuva ve Kanuni Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4529 154 kV Karakuz HES-Toroslar TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergaha İsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4535 Gelibolu-Gökbüet İçmesuyu Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Güzergah ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4552 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2013/4552 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/4553 Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Adıyla Yeniden Teşkilatlandırılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- 2013/4554 Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik- Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Flanşlar ve Bağlantıları ile İlgili Tebliğ (TS EN 1092-2) (No: MSG-MS-2013/8)- Flanşlar ve Bağlantıları ile İlgili Tebliğ (TS EN 1092-2) (No: MSG-MS-2013/8)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/16)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/16)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/18)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/18)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/20)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/20)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/21)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/21)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 2013/60, 63, 64, 66, 67, 68, 70 Sayılı Kararları

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri