26 Nisan 2013 28629 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2013/4416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4422 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4422 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4448 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tunus Silahlı Kuvvetleri UH-1/AB-205 Helikopteri Pilot Gece Görüş Gözlüğü Eğitimlerine İlişkin Uçuş ve Teknik Eğitim Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4448 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tunus Silahlı Kuvvetleri UH-1/AB-205 Helikopteri Pilot Gece Görüş Gözlüğü Eğitimlerine İlişkin Uçuş ve Teknik Eğitim Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜKLER

- 2013/4478 Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2013/4478 Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2013/4513 Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük- 2013/4513 Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4426 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akretide Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2013/4432 Giresun İli, Yağlıdere İlçesinde Tesis Edilecek Akköy-Espiye Hidroelektrik Santrali Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4433 Konya İli, Taşkent İlçesinde Tesis Edilecek Güneyyaka Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4434 Balıkesir İli, Manyas İlçesinde Yapılan Manyas Hidroelektrik Santralinde Üretilecek Enerjinin Sisteme Aktarılması İçin Manyas Hidroelektrik Santrali ile Gönen Trafo Merkezi Arasında İnşa Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4439 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan ve Başkan Yardımcılarının Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

- 2013/4440 Erzincan Havalimanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2013/4441 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kurtuluş, Saçaklı, Oğuzlar, Şenyurt, İsmetpaşa, Aydınbaba, Gündoğdu, Sultanselim, Yavuzlar, Alibaba, Kılınçoğlu, Delbez, Daracık, Ulucanlar ve Ünaldı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4442 İstanbul İli, Esenler İlçesi, Oruçreis Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4443 Samsun İli, Canik İlçesi, Soğuksu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4444 Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Hacı Cafer, Hacı Eyüp, Hacı Nuh, Hacı Alioğlu, Mecidiye, Dairecep, Gündoğmuş ve Karamanoğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4457 İçmesuyu Ana İsale Hatlarının Geçeceği ve Depoların Yapılacağı Yerlerde Bulunan Bazı Taşınmazların Şanlıurfa Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4458 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar- 2013/4458 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

- 2013/4473 Adana İli, Yüreğir İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yüreğir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkındaki 16/4/2012 Tarihli ve 2012/3097 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2013/4476 Bolu İli, Mudurnu İlçesinde Tesis Edilecek Göksu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4480 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Bazı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının Bağlantılarının Değiştirilerek Necmettin Erbakan Üniversitesine Bağlanması Hakkında Karar

- 2013/4481 İzmir İli, Foça ve Aliağa İlçelerinde Tesis Edilecek İzdemir Enerji Elektrik (Termik-Konvansiyonel) Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4495 Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2013/4496 Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İlahiyat Fakültesinin Adının İslami İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2013/4497 Okan Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2013/4514 Muş İli, Merkez İlçesi, Kale ve Minare Mahallelerinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Muş Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4517 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2013/4518 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında İmzalanan Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek "154 kV Çaykara HES TM-Kalkandere TM Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergaha İsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4519 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında İmzalanan Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek Olan "380 kV Arkun HES-Yeni Tortum TM Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergaha İsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin İse İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4520 380 kV Eren TES-Ereğli-Osmanca Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında, Haritada Gösterilen Mevcut Hat Yerine Yenilenecek Hat ile Yeni Tesis Edilecek Hat Üzerinde Bulunan Taşınmazlarda Direk Yerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4521 154 kV Afyon 2-Barla Enerji İletim Hattı (Mevcut Hat Yerine) Kapsamında, Haritada Gösterilen Güzergaha İsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4522 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "380 kV İzmit Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi" Kapsamında Haritada Gösterilen Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4523 İzmir İli, Çeşme İlçesinde Tesis Edilecek Çeşme Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4524 154 kV Yeni Çates-Karabük OSB Enerji İletim Hattı Yenileme (66 kV Hat Güzergahında) Projesi Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergaha İsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4525 Trabzon İli, Yomra İlçesinde Tesis Edilecek Seydioğlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4526 154 kV Çırakdamı HES TM-Dereli HES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında, Haritada Gösterilen Güzergaha İsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4528 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kV Gelendost-Eğirdir Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergaha İsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4532 Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Altınbaşak Beldesi, Fırat, İstasyon, Süleymanlı ve Büyükkadağan Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4536 Yatağan Termik Santralinin Yakıt İhtiyacının Karşılanmasına Devam Edilebilmesi Amacıyla Kömür Üretimine Açılacak Olan Bayır-Salihpaşalar Rezerv Sahasında, Bazı Taşınmazların Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4537 Trabzon İli, Merkez İlçede Bulunan Bazı Taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4543 (İzmir-Çeşme) AYR.-Balıklıova-Mordoğan-Karaburun Yolunun Kalan Bölümünün Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4556 154 kV (Samsun I-Samsun III) Brş. N. Samsun OSB DGKÇS TM Enerji İletim Hattının Yapımı Amacıyla Haritada Gösterilen Güzergaha İsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kalkınma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2013/4425 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2013/4425 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- 2013/4530 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2013/4530 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketinde 2011, 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)- Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketinde 2011, 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2005/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/6)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/7)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 2013/62 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 2013/73 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri