25 Nisan 2013 28628 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4428 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Düzce İlinde İnşa Edilen, Ancak Çeşitli Nedenlerle Boş Kalan İşyerlerinden 1060 Adedinin Düzce İl Özel İdaresine Bedelsiz Olarak Devredilmesine İlişkin Karar

- 2013/4459 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ile Bazı Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar

- 2013/4475 İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Tünel İşleri ile İzmirspor ve Hatay İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşinde Sözleşme Bedelinin % 39,26'sı Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

- G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi ile İlgili 2013/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi ile İlgili 2013/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4)- Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri