Başbakanlıktan

G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi

Seri No: 2013/4

Sayı/Sıra No:

Tarih:

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28628

Özü: G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi

GENELGE

2013/4

En temel küresel ekonomik işbirliği platformu olan Yirmiler Grubu'nun (G-20) Dönem Başkanlığı 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenilecektir. Bu kapsamda Türkiye; G-20'nin temel yönlendirme mekanizması olan "Üçlü Yapı"da (Troyka) 2013 yılı Aralık ayı başından itibaren 3 yıl süre ile yer alacaktır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

Bu süreç içerisinde ülkemiz, yalnızca küresel ekonomik gündeme doğrudan yön verme imkanını yakalamış olmakla kalmayacak; aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan çok önemli bir tanıtım fırsatını da elde etmiş olacaktır.

G-20 Dönem Başkanlığımıza yönelik hazırlıkları yönlendirmek, yapılacak çalışmaları etkin ve başarılı bir biçimde gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere "G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi" kurulmuştur.

Komite, ekonomik konularda genel koordinasyondan sorumlu Başbakan Yardımcısının başkanlığında; Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı ve Merkez Bankası Başkanı'nın katılımıyla oluşturulmuştur. Komite Başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde; diğer bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de Komite toplantılarına davet edilebilecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

Komite; G-20 gündemine ilişkin her türlü hazırlığı yönlendirmeye ve koordine etmeye, gerçekleştirilecek etkinlikleri belirlemeye, alt komiteler ve çalışma grupları oluşturmaya ve G-20 bünyesindeki faaliyetler kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm dış paydaşların yapacakları çalışmalar arasındaki eşgüdümü sağlamaya yetkilidir.

Bu çerçevede, Yönlendirme Komitesi tarafından yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın; bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)