21 Nisan 2013 28625 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri