17 Nisan 2013 28621 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4469 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar- 2013/4469 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2013/4534 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar- 2013/4534 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde Sınıflama ve Kodlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Kreatif Ekonomi, Kültür Endüstrileri ve Kreatif Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-04)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-4)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-04)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-4)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)

- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/6)- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/6)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri