12 Nisan 2013 28616 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2013/4461 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4461 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

- Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı Arasında Yapılan - Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı Arasında Yapılan "Elektrik İletim Hatlarında Akıllı Şebeke Uygulamaları Projesi" ile İlgili Hibe Anlaşması

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 4/4/2013 Tarihli ve 338 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK

- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Fındık Lisanslı Depo Tebliği- Fındık Lisanslı Depo Tebliği

- Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği- Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği

- Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği- Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği

- Pamuk Lisanslı Depo Tebliği- Pamuk Lisanslı Depo Tebliği

- Zeytin Lisanslı Depo Tebliği- Zeytin Lisanslı Depo Tebliği

- Zeytinyağı Lisanslı Depo Tebliği- Zeytinyağı Lisanslı Depo Tebliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri