07 Nisan 2013 28611 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/14)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/14)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanı

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri