31 Mart 2013 28604 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gaziantep Üniversitesi Kariyer Planlama ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri