24 Mart 2013 28597 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlan

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri