23 Mart 2013 28596 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- İLKE KARARI

- Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Mağaralara İlişkin Koruma Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 33)

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 352)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 352)

- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)

- Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)- Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/7 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/7 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri