14 Mart 2013 28587 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2013/4357 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Stratejik Planlarının Geliştirilmesi ve Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4357 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Stratejik Planlarının Geliştirilmesi ve Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4314 Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı ve Lojistik Merkezi Projesi Kapsamındaki Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Uç İstasyonunun Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4315 "154 kV Akhisar TM-Meta Nikel Kobalt TM Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Gösterilen GüzergAha İsabet Eden Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4317 Yusufeli Barajı ve HES (DOKAP) Projesinin Yapımı Maksadıyla, Bazı GüzergAh ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4318 Silvan I. Merhale (GAP) Projesi Kapsamındaki, Silvan Barajı İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli+İletim Kanalı)'ın Yapımı Maksadıyla, Bazı GüzergAh ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4362 Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesinde Tesis Edilecek Dinar RüzgAr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4363 Erzurum İli, Tortum ve Uzundere İlçelerinde Tesis Edilecek Çayaşan Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4364 Obruk-Dutludere Sulaması (YHGP) Projesi Kapsamındaki Çorum-Obruk Dutludere Sulamasının Yapımı Amacıyla Bazı GüzergAh ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4393 Manisa İli, Kırkağaç İlçesinde Tesis Edilecek Sayalar RüzgAr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 5225 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 5225 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlAnları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlAnları

- c - Çeşitli İlAnlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri