Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Stratejik Planlarının Geliştirilmesi ve Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolü

Karar Numarası: 2013/4357

Karar Tarihi: 14.02.2013

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28587

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

17 Kasım 2012 tarihinde Kahire'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Stratejik Planlarının Geliştirilmesi ve Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/1/2013 tarihli ve HUM/6282880 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ               M. ŞİMŞEK                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı V.             Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER               C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

N. AVCI                İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU            B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK STRATEJİK PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK SİSTEMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 26 Temmuz 1999 tarihinde İskenderiye'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"ya dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE 1-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ilkelerine dayalı, karşılıklı fayda temeline ve kendi ulusal mevzuatlarına uygun olarak, sağlık stratejik planlarının geliştirilmesi ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi alanında aşağıda belirtilen konularda işbirliği yapacaklardır:

- Sağlık stratejik planlarının hazırlanması, şekillendirilmesi, sonuçlandırılması, izleme ve değerlendirilmesi,

- Stratejik yönetim ve planlama konusunda kapasite geliştirme,

- Performans esaslı bütçeleme,

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

- Sağlık yönetimi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi,

- Sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesi.

MADDE 2-

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taraflar belirtilen işbirliğini, karşılıklı uzman değişimi, ziyaretler, danışmanlık hizmeti verilmesi, görüş alış-verişinde bulunulması, konferans ve bilimsel toplantılara katılımın teşvik edilmesi yolları ile yapacaklardır.

MADDE 3-

İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin olası kısa süreli ziyaretlerinde aksi hüküm bulunmadığı taktirde;

• Gönderen taraf, ev sahibi ülkeye gidiş dönüş seyahat masraflarını karşılayacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

• Ev sahibi ülke, ziyaretçi ülkenin iaşe ve ibate ile ilgili tüm giderlerini karşılayacaktır.

Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.

MADDE 4-

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İşbu Anlaşma'nın hükümlerinin uygulanmasını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık ve Nüfus Bakanlığı sağlayacaklardır.

MADDE 5-

İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Çalışma Protokolü 26 Temmuz 1999 tarihinde İskenderiye'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma" ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İşbu Çalışma Protokolü, Kahire'de, 17 Kasım 2012 tarihinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Yorum farklılığı halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti          Mısır Arap Cumhuriyeti
Hükümeti Adına             Hükümeti Adına
Ahmet Davutoğlu            Mohamed Kamel Amr
Dışişleri Bakanı            Dışişleri Bakanı