Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

T. C. Emekli Sandığı Borç Para verme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28584

T. C. EMEKLİ SANDIĞI BORÇ PARA VERME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 8/10/1991 tarihli ve 21015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T. C. Emekli Sandığı Borç Para Verme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.