09 Mart 2013 28582 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6428 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 6428 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2013/4404 Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ÖZTÜRK'ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/8)

- ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, M. Emin KUZ'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/7)

ATAMA KARARLARI

- 2013/4292 Boş Bulunan Şeker Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Muhammet KARAKAYA'nın Atanması Hakkında Karar

- Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği- Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik- Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik

GENELGE

- Beşinci Türkiye İktisat Kongresi ile İlgili 2013/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Beşinci Türkiye İktisat Kongresi ile İlgili 2013/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/27 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/28 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/29 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/30 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/31 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/32 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/34 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/39 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/40 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/41 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/43 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/44 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/45 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/46 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/47 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/48 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/50 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/51 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/52 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

- Sermaye Piyasası Kurulunun 22/2/2013 Tarihli ve 203 Sayılı Kararı- Sermaye Piyasası Kurulunun 22/2/2013 Tarihli ve 203 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2013 Tarihli ve 5219 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2013 Tarihli ve 5219 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlAnları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlAnları

- c - Çeşitli İlAnlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri