08 Mart 2013 28581 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın VekAlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Gedik Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/3/2013 Tarihli ve 2013/19 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/20 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/21 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/22 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/37 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlAnları

- b - Çeşitli İlAnlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri