05 Mart 2013 28578 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın VekAlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın VekAlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik- Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

- Bazı Askeri Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bazı Askeri Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mesire Yerleri Yönetmeliği- Mesire Yerleri Yönetmeliği

- Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlAnları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlAnları

- c - Çeşitli İlAnlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri