04 Mart 2013 28577 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in VekAlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Şah Üniversitesi KOBİ ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Süleyman Şah Üniversitesi Konut, Kent, Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlAnları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlAnları

- c - Çeşitli İlAnlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri