03 Mart 2013 28576 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU'nun VekAlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in VekAlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Celal Bayar Üniversitesi Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLANLAR

- a - Yargı İlAnları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlAnları

- c - Çeşitli İlAnlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri