28 Şubat 2013 28573 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2013/4385 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2013/4385 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın VekAlet Etmesine Dair Tezkere

- Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın VekAlet Etmesine Dair Tezkere

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- HAkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Nişantaşı Üniversitesi Ana Yönetmeliği

KURUL KARARI

- Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 13/2/2013 Tarihli ve 2 Sayılı Kararı- Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 13/2/2013 Tarihli ve 2 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlAnları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlAnları

- c - Çeşitli İlAnlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri