27 Şubat 2013 28572 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25.2.2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-09 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25.2.2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-10 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25.2.2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-11 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri