23 Şubat 2013 28568 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4286 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar- 2013/4286 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2013/4309 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boşalan Temsilciliklere Yapılan Görevlendirmeler Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kalkınma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği- Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ- İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-08 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri