16 Şubat 2013 28561 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6413 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu- 6413 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

- 6414 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6414 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun- 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

- 6416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun- 6416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4271 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar- 2013/4271 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

- 2013/4278 Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar- 2013/4278 Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- 2013/4269 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

- 2013/4287 Boş Bulunan Rekabet Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Fevzi ÖZKAN'ın Atanması Hakkında Karar

- Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ile Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARLARI

- Bursa İl Müftülüğüne, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin AY'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

- İzmir İl Müftülüğüne, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan MUSLU'nun Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerin Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerin Listesi

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/10/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-25 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/2/2013 Tarihli ve 7216 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri