13 Şubat 2013 28558 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2013/2)- Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2013/2)

- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3)- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3)

- 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Destek Verilmesine İlişkin Tebliğ- 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Destek Verilmesine İlişkin Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/2/2013 Tarihli ve 2013/16 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- 2 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E. 2010/41, K: 2012/19 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2010/41, K: 2012/19 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/125, K: 2012/46 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/125, K: 2012/46 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/129, K: 2012/81 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/129, K: 2012/81 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/134, K: 2012/83 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/134, K: 2012/83 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/6, K: 2012/131 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/6, K: 2012/131 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/69, K: 2012/149 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/69, K: 2012/149 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/29, K: 2012/155 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/29, K: 2012/155 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/39, K: 2012/156 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/39, K: 2012/156 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/70, K: 2012/157 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/70, K: 2012/157 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri