06 Şubat 2013 28551 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2013/4246 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4246 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2013/4251 Ankara İli, Çankaya İlçesi, Akpınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4252 Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Gayberli, Hacı Bayram Veli ve Malikejder Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4254 İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4258 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

- Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği- Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/5)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/5)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/6)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/6)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/7)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/11 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/11 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/12 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/12 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/13 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/13 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/14 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/14 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/15 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/15 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/16 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/16 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/17 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/17 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/18 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/18 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/19 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/19 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/20 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/20 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri