26 Ocak 2013 28540 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2013/4172 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4172 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4179 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Kapsamındaki 2009 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Zeyilname No 2'nin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4179 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Kapsamındaki 2009 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Zeyilname No 2'nin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4185 Türk-Ukrayna Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4185 Türk-Ukrayna Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

- 2013/4198 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Bünyesinde Kurulması Öngörülen Bölgesel Konut Edindirme Programı Fonuna Hibe Sağlanmasına İlişkin Karar- 2013/4198 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Bünyesinde Kurulması Öngörülen Bölgesel Konut Edindirme Programı Fonuna Hibe Sağlanmasına İlişkin Karar

- 2013/4207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

- MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2013/4178 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar- 2013/4178 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/4099 İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4161 Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Kroki ile Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4211 Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ve 5/3/2012 Tarihli ve 2012/2967 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2013/4215 Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Tarihi Sur Koruma Bandı İçerisindeki Alipaşa ve Lalebey Mahalleleri ile İçkale Bölgesindeki Cevatpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Gecekondu Dönüşüm Proje Alanı Olarak Belirlenen Sahalarda Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4225 Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2013/4228 Trabzon İli, Merkez İlçesi, Gürbulak Beldesi, Güzelyalı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4232 Ankara İli, Mamak İlçesi, Araplar, Derbent, Dostlar ve Köstence Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4236 Karaman İli, Merkez İlçesi, Gevher Hatun, Tabduk Emre ve Şeyh Edebali Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

- Hükümlü Devrim AS'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2013/3)

YÖNETMELİKLER

- 2012/4097 Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/4097 Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2012/4130 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/4130 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ- 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423)

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/2)- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/2)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/1/2013 Tarihli ve 2013/8 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/1/2013 Tarihli ve 2013/12 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21/1/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı- Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21/1/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Beşinci Dairesine Ait Karar- Danıştay Beşinci Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri