Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2013/2

Sayı/Sıra No:

Tarih: 26.01.2013

Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28540

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2013/2)

MADDE 1 - 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1), (4) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"1) Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda yüzde 11,25,

2) 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (1 ay dahil) yüzde 11,25,

3) 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (3 ay dahil) yüzde 11,25,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

4) 6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (6 ay dahil) yüzde 8,25,

5) 1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında yüzde 6,25,"

"7) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk lirası diğer yükümlülüklerde yüzde 11,25,"

"1) Vadesiz ve ihbarlı döviz tevdiat, yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

maden depo hesapları ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar

vadeli döviz tevdiat, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesaplarında

yüzde 12,"

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"4) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde yüzde 12,

5) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde yüzde 10"

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) En fazla yüzde 30'u; yüzde 20'lik ilk dilimine denk gelen tutarı "1,4", yüzde 5'lik ikinci dilimine denk gelen tutarı "1,9", yüzde 5'lik üçüncü dilimine denk gelen tutarı "2,4" katsayısıyla çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutar üzerinden standart altın cinsinden,"

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 3 - Bu Tebliğin 1 inci maddesi 1/2/2013 tarihinde, 2 nci maddesi 15/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.