25 Ocak 2013 28539 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

- İdris Naim ŞAHİN'den Boşalan İçişleri Bakanlığına, Mardin Milletvekili Muammer GÜLER'in, Ertuğrul GÜNAY'dan Boşalan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Adana Milletvekili Ömer ÇELİK'in, Ömer DİNÇER'den Boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi AVCI'nın, Recep AKDAĞ'dan Boşalan Sağlık Bakanlığına, Edirne Milletvekili Mehmet MÜEZZİNOĞLU'nun Atanmalarına Dair Tezkere

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/4091 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/4140 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkında Karar

- 2012/4159 Ankara İli, Çankaya İlçesi, İlker, Metin Akkuş ve Yukarı Dikmen Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/4160 İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4165 Karaman İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4166 Erzincan İli, Kemaliye İlçesinde Tesis Edilecek Ziyaret Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4168 Bazı Enerji İletim Hatlarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4169 Kocaeli İli, Gebze İlçesinde Tesis Edilecek Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin Yapımı Amacıyla Parsel Numarası Belirtilen Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4180 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2013/4180 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4191 Van İli, Gürpınar ve Edremit İlçelerinde Tesis Edilecek Köprüler Gem Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4194 Bazı Taşınmazların Tesis Edilecek Enerji İletim Hattının Yapımı Amacıyla Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4202 Erzincan İli, Kemaliye İlçesi ile Malatya İli, Arapgir İlçesinde Tesis Edilecek Demir Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4203 Karabük İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karabük Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2013/4204 Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2013/4212 Günışığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar- 2013/4212 Günışığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4222 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2013/4223 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2013 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2013/4226 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

- 2013/4227 Ağrı İli, Patnos İlçesinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

- Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/1/2013 Tarihli ve 2013/10 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/1/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

- Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği- Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği

- Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği- Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

- Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği- Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği

- Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği- Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği

KURUL KARARLARI

- Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016 ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/27 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri