22 Ocak 2013 28536 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/4152 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Bağlı Turkish Petroleum International Company Limited Şirketinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine Devredilmesine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Canik Başarı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2012 Yılı Aralık Ayında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Aralık Ayında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2012 Yılı Aralık Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Aralık Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri