21 Ocak 2013 28535 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2013-3)- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2013-3)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlan

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri