19 Ocak 2013 28533 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6384 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun- 6384 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

- 6385 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6385 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Dışişleri, Gençlik ve Spor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi TUTKUN'un Görevlendirilmesine Dair Karar

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

- Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/02 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/03 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/04 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/05 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/06 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/07 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3, K: 2013/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3, K: 2013/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2013/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2013/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/20, K: 2013/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/20, K: 2013/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/25, K: 2013/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/25, K: 2013/4 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/28, K: 2013/5 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/28, K: 2013/5 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2013/6 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2013/6 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/49, K: 2013/7 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/49, K: 2013/7 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/50, K: 2013/8 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/50, K: 2013/8 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/57, K: 2013/9 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/57, K: 2013/9 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/67, K: 2013/10 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/67, K: 2013/10 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri