16 Ocak 2013 28530 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- ÖNCEKİ

- SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3987 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3988 Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/4089 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2013/4156 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar- 2013/4156 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

ATAMA KARARI

- 2013/4155 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Tunceli Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

- 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)- 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri