Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği Düzeltmesi

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 10.01.2013

Resmi Gazete Tarihi: 10.01.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28524

DÜZELTME

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği"nin 11 inci maddesinde yer alan "1 inci" ibaresi, Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 4/1/2013 tarihli ve 36816135/150 sayılı yazısı üzerine, "2 nci" olarak düzeltilmiştir.