09 Ocak 2013 28523 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Uzman Yönetmeliği- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Uzman Yönetmeliği

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)- İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/84)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/84)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/1/2013 Tarihli ve 2013/01 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri