05 Ocak 2013 28519 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/4083 Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/4083 Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/4101 Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik- Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik

- Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2013/1)- Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2013/1)

KURUL KARARI

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 Tarihli ve 4170-5 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/22 Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/22 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/51 Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/51 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/95 Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/95 Başvuru Numaralı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/388 Başvuru Numaralı Kararı- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/388 Başvuru Numaralı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri